Inwestuj w farmy PV


Zarabiaj 15% rocznie.
Inwestuj już od 60 000 zł.

Dlaczego farmy fotowoltaiczne?


Czy wiesz, że w Europie są kraje, które ponad 100% zapotrzebowania na energię elektryczną produkują z OZE (np. Niemcy, Dania czy Islandia)? Polska na koniec 2020 r. wytwarzała zaledwie 13% energii z OZE. W Polsce niezmiennie głównym źródłem energii pozostaje węgiel przez co jesteśmy przodującym w Europie emitentem CO2 oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Wg raportu Światowej Organizacji Zdrowia spośród 50 najmocniej zanieczyszczonych miejscowości w Unii Europejskiej aż 36 z nich leży w Polsce.

Aby zmieniać świat na lepszy zapraszamy do współpracy Inwestorów, którym nie jest obojętne w jakim środowisku żyjemy oraz jakim powietrzem oddychamy. Unikalny model biznesowy pozwala przy tym generować wymierne zyski. Naszą misją jest ochrona klimatu z jednoczesnym pomnażaniem oszczędności naszych Inwestorów! Ten biznes jest korzystny dla wszystkich! Dopóki będzie świeciło słońce, możemy produkować zieloną energię z elektrowni słonecznych. Budujemy farmy fotowoltaiczne, zostań naszym Inwestorem i weź udział w tej zmianie jednocześnie budując swoją niezależność finansową!

Produkcja energii ze słońca a co za tym idzie generowane zyski są wyjątkowo powtarzalne. Prąd będzie potrzebny zawsze a globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną wciąż rośnie. W obliczu postępujących zmian klimatu i rosnącej świadomości społecznej oraz biznesowej coraz ważniejsze jest to, skąd pochodzi energia, która zasila domy, firmy, fabryki. Dziś bycie EKO to nie tylko kwestia mody i wizerunku ale także walki o lepsze jutro dla ziemi i ludzkości.

Niewiele jest branż mających tak przewidywalną przyszłość jak OZE. Komisja Europejska nałożyła na Polskę konieczność znaczącego zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym. Zgodnie z rządową Polityką Energetyczną Polski, celem dla Polski jest osiągnięcie poziomu co najmniej 32% udziału OZE w elektroenergetyce do 2030 roku. Jest to cel bardzo ambitny, wymagający dużego wysiłku i nakładów finansowych ale możliwy do zrealizowania pod warunkiem zaangażowania sektora prywatnego.

Ponadto UE w roku 2050 chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Wszystko to sprawia, że w najbliższych latach konieczny jest dynamiczny przyrost nowych mocy z przewagą energii pozyskiwanej ze słońca. Dodatkowym czynnikiem napędzającym OZE jest wzrost cen praw do emisji CO2 oraz dynamicznie rosnące ceny energii, zwłaszcza pozyskiwanej ze źródeł kopalnych: węgla, ropy i gazu. Dlatego już teraz warto inwestować w technologie zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym ze słońca.

Umów się z naszym przedstawicielem i dowiedz się jak łatwo stać się Inwestorem jednocześnie włączając się w walkę o lepszy klimat dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń!

Razem możemy więcej

Energy Home jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia
Branży Fotowoltaicznej Polska PV i aktywnie wspiera
rozwój fotowoltaiki w Polsce - dla dobra wszystkich nas!
Więcej czystej energii to więcej czystego powietrza!

Nasze farmy fotowoltaiczne to:

Inwestycja w realną wartość
Bezpieczeństwo oraz stabilne dochody
realna Ochrona
przed inflacją
Pasywny dochód bez udziału inwestora