Inflacja bije kolejne rekordy. Dlatego mamy dla Klientów Energy Home unikalną propozycję.
Zainwestuj w budowane przez nas farmy PV!


Na czym polega inwestycja?

Inwestycja to projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW (Projekt PV-03) przy współudziale Inwestorów, którzy poszukują możliwości generowania pasywnego dochodu. Każdy Inwestor, który współfinansuje budowę farmy czerpie realne, wymierne i powtarzalne zyski ze sprzedaży energii produkowanej przez farmę fotowoltaiczną. Strategia projektu zakłada atrakcyjną stopę zwrotu oraz dodatkowo ochronę kapitału przed inflacją.
Wraz ze wzrostem cen energii (która jest istotnym elementem koszyka inflacyjnego) rośnie rentowność inwestycji oraz stopa zwrotu.
-------------------------------------------------------------
Oferta specjalna tylko dla dotychczasowych Klientów Energy Home.
Zarabiaj już w trakcie budowy farmy: 7% w skali roku aż do uruchomienia elektrowni!
Po uruchomieniu farmy zarabiaj nawet 15% w skali roku!
-------------------------------------------------------------

Do projektu budowy farm fotowoltaicznych przygotowywaliśmy się od dwóch lat. Mamy ambitny cel wybudowania 100 farm fotowoltaicznych do końca 2030 roku.

Nasz model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Każdy Inwestor staje się Wspólnikiem w spółce celowej, utworzonej w celu realizacji tej konkretnej inwestycji, gdzie obejmuje udziały. Co ważne, nie wiąże się to z koniecznością otwierania działalności gospodarczej. Inwestor nabywa udział, na takiej samej zasadzie jak np. przy zakupie nieruchomości. Umowa inwestycyjna formułuje zarówno przedmiot budowy farmy fotowoltaicznej, jak również określa zasady generowania zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji elektrowni.

Cały proces inwestycyjny realizuje Energy Home bez fizycznego zaangażowania Inwestorów, co czyni dochód w 100% pasywnym. Natomiast każdy Inwestor po ma prawo do osobistej kontroli pracy farmy fotowoltaicznej (np. mając wgląd w jej produkcję oraz ilość wygenerowanej energii (a także wypracowane zyski). Każdy inwestor otrzymuje także dostęp do monitoringu wizyjnego online. Każda budowana przez nas farma PV jest ogrodzona, monitorowana 24/7 oraz ubezpieczona od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji i strat wynikających z przerw w produkcji co czyni inwestycję wyjątkowo bezpieczną.

Kluczowe czynniki inwestycji:

 • Pasywne źródło dochodu, w przeciwieństwie np. do nieruchomości na wynajem, które wymagają „doglądania”
 • Wysoka stopa zwrotu – obecnie ponad 15% w skali roku
 • Ochrona kapitału przed inflacją – wraz ze wzrostem cen energii, rośnie rentowność elektrowni
 • Pewny biznes w niepewnych czasach (zapotrzebowanie na energię rośnie z każdym rokiem)
 • Udział w biznesie na dużą skalę od 60 tys. Niski próg wejścia w porównaniu z inwestycją w nieruchomości
 • Przewidywalna i powtarzalna produkcja energii rok do roku (stabilne, powtarzalne zyski)
 • Wysokie bezpieczeństwo - biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie – udziały nabywane są w formie aktu notarialnego. Udziały są dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane
 • Biznes mogący funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki wysokiej niezawodności i gwarancjom sięgającym 30 lat (na moduły fotowoltaiczne)
 • Biznes w najszybciej rozwijającej się dziedzinie gospodarki i to nie tylko w Polsce czy Europie ale i na świecie
 • Zarabiając wpływasz realnie na ochronę środowiska, jakość powietrza, poprawę bezpieczeństwa energetycznego - same korzyści
Dlaczego inwestycja w nasze farmy jest wyjątkowo bezpieczna?
 • Wysoka przewidywalność produkcji i związanych z tym zysków
 • Bardzo niskie ryzyko przerwania produkcji i niskie koszty ubezpieczenia tego ryzyka
 • Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku (farmy PV)
 • Inwestycja w realną wartość (w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)
 • Akt notarialny – Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych)
 • Duże doświadczenie Energy Home w projektowaniu i budowie projektów PV (zarówno małych mikroinstalacji jak i dużych projektów)
 • Energy Home jest również udziałowcem w każdym projekcie co zapewnia wspólnotę interesów –
  maksymalizowanie zysków
Oferta specjalna dla Klientów, którzy zakupili instalację PV od Energy Home.
Zarabiasz już w trakcie realizacji inwestycji! Wypłacamy aż 7% odsetek w trakcie realizacji inwestycji - do dnia uruchomienia farmy PV (rozpoczęcia produkcji).
Odsetki naliczane są od dnia wpłaty środków przez Inwestora.

Skontaktuj się z nami

Umów się z naszym przedstawicielem i dowiedz się szczegółów