Jak działamy?

Inwestorom oferujemy dwa modele współpracy


Pierwszy model skierowany jest od inwestorów posiadających wystarczający kapitał / źródło finansowania do tego by samodzielnie stać się właścicielami farmy fotowoltaicznej. Nasza firma proponuje takim inwestorom przeprowadzenie całego procesu inwestycji od wyszukania gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej poprzez załatwienie wszystkich formalności i realizację całej inwestycji aż do oddania w użytkowanie gotowej, działającej farmy i zarządzanie jej pracą (wraz z obsługą techniczną i sprzedażą wytworzonej energii). Każdego inwestora traktujemy indywidualnie i w pełni dopasowujemy inwestycję zgodnie z jego oczekiwaniami.

Drugi model skierowany jest do znacznie szerszej grupy inwestorów, którzy nie posiadają tak dużego kapitału aby pokryć samodzielnie w całości koszt inwestycji. Model ten popularny w Europie zachodniej pozwala na zakup udziałów w farmach fotowoltaicznych dzięki czemu inwestor czerpie stałe i wymierne zyski przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkiego kapitału. Taka forma inwestycji w branżę OZE jest opłacalna i bezpieczna gdyż jest inwestycją w realną wartość. Dzięki unikalnym rozwiązaniom wypracowanym przez Energy Home, inwestycje w segment OZE zapewniają wysoką rentowność, zdecydowanie przekraczającą np. rentowność przy inwestycjach w nieruchomości na wynajem.

Oferujemy trzy pakiety inwestycyjne, minimalna kwota inwestycji to 60 000 zł!

Oto jak w skrócie wyglądają kolejne etapy współpracy z nami:
 1. Spotkanie informacyjne z naszym przedstawicielem na którym dowiesz się wszelkich szczegółów
 2. Zawarcie umowy inwestycyjnej na podstawie której Inwestor nabywa udziały w konkretnej farmie fotowoltaicznej
 3. Wpłata środków na poczet nabycia udziałów w farmie fotowoltaicznej
 4. Przekazanie Inwestorowi certyfikatu inwestycyjnego a następnie objęcie przez Inwestora udziałów
 5. Cykliczna wypłata Inwestorowi zysków ze sprzedaży energii generowanej przez elektrownię

Najważniejsze cechy inwestycji przy zakupie udziałów w farmie PV:
 • Możliwość uczestnictwa w biznesie na dużą skalę przy kwocie od 60 000 zł
 • Inwestor nabywa realną wartość – udziały w spółce będącej właścicielem farmy fotowoltaicznej. Udziały mogą być sprzedane, darowane lub dziedziczone. Inwestor jest wspólnikiem spółki i współwłaścicielem majątku spółki
 • Relatywnie wysokie potencjalne zyski przy niskim ryzyku inwestycyjnym
 • Pasywne źródło dochodu wymagające angażowanego minimum czasu przez Inwestora
 • Doskonała ochrona kapitału przez inflacją – wraz z wzrostem cen energii rośnie rentowność inwestycji
 • Wysoka i powtarzalna przewidywalność produkcji energii co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo inwestycji
 • Przejrzystość biznesu – spółka cyklicznie publikuje sprawozdania finansowe oraz umożliwia bieżący wgląd w dowolnym momencie z dokumentację spółki
 • Każdy Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce co jest zagwarantowane w akcie notarialnym i jest zgodne z kodeksem spółek handlowych

Skontaktuj się z nami

Umów się z naszym przedstawicielem i dowiedz się szczegółów