Aktualne projekty PV

Obecnie realizowany projekt: PV-03

Charakterystyka projektu:

Inwestycja PV-03 to projekt budowy farmy PV o mocy 0,99 MW. Po niemal dwóch latach załatwiania formalności urzędowych projekt uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dzięki czemu możemy przystąpić do kluczowego etapu czyli budowy farmy PV. Zakończenie wszystkich prac budowlanych nastąpi do listopada 2022 r. a uruchomienie produkcji energii zaplanowaliśmy na styczeń 2023 r. wtedy właśnie farma rozpocznie pracować dla naszych Inwestorów!
Farma, zgodnie z jej specyfikacją zostanie zbudowana w oparciu o wysokiej jakości komponenty, posiadające bardzo wysokie parametry pracy oraz długie gwarancje dzięki czemu zakładany minimalny okres pracy farmy to 30 lat. Farma będzie ogrodzona, objęta całodobowym monitoringiem wizyjnym a także pełnym nadzorem technicznym przez cały okres użytkowania. Będzie również w pełni ubezpieczona od wszelkich ryzyk takich jak np. zdarzenia losowe, kradzież czy dewastacja.
Jest to wyjątkowa inwestycja o wysokiej produktywności dzięki czemu możliwa jest maksymalizacja zysku z inwestycji.

Założenia inwestycyjne oraz prognoza zysku:
  • Wielkość farmy: 0,99 MW
  • Całkowite nakłady inwestycyjne "pod klucz": 4 320 000 zł
  • Roczna prognozowana produkcja energii: 1 129 MWh
  • Cena sprzedaży energii (wg zakontraktowanej ceny notowanej na TGE*): 571 zł / MWh
  • Roczne przychody ze sprzedaży energii: 644 659 zł
  • Roczne koszty funkcjonowania farmy: 86 130 zł
  • Amortyzacja: 288 000 zł
  • Podatek CIT: 24 348 zł
  • Roczny zysk spółki do podziału wśród inwestorów: 534 181 zł
  • Ilość udziałów w spółce: 864   /   zysk netto na jeden udział: 618,26

Inwestor           Inwestor VIP
Cena objęcia jednego udziału:                     5 000 zł                     4 775 zł
Cena objęcia udziałów:                     60 000 zł                     343 800 zł
Roczny ubruttowiony zysk inwestora:                   9 096 zł                     54 561 zł
Roczna ubruttowiona stopa zwrotu**:                     15,27 %                     15,99 %
Zwrot wniesionego kapitału nastąpi po:                     8 latach i 1 miesiącu                     7 latach i 8 miesiącach

*TGE - Towarowa Giełda Energi - średnia cena sprzedaży energii wg cen RDN (rynku dnia następnego). Ceny energii sprawdzisz na wykresie poniżej.
** Roczna ubruttowiona stopa zwrotu zależna jest od ceny sprzedaży energii oraz innych elementów zmiennych i stanowi zysk wypłacany Inwestorowi.

Harmonogram realizacji inwestycji PV-03:
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny a powyższe
wyliczenia obowiązują na dzień 1.06.2022 r i mają charakter szacunkowy. Wysokość zysku jest zmienna i zależy od indywidualnych uwarunkowań. Szczegółowe warunki
m.in. naliczania, wypłaty zysku, informacje o ryzyku regulują umowy i inne dokumenty dostępne w Energy Home Sp. z o.o. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty
kapitału. Inwestuj środki, od których nie zależy Twoja płynność finansowa. Decyzję inwestycyjną podejmuj rozważnie i przemyślanie.

Skontaktuj się z nami

Umów się z naszym przedstawicielem i dowiedz się szczegółów