PV-01 - województwo  dolnośląskie

0,99 MW

Ta farma w ciągu roku swojej pracy przyczyni się do:
wytworzenia energii dla 350 domów na cały rok
>  ograniczenia emisji CO2 do atmosfery o 525 tony
ograniczenia zużycia węgla o 440 ton

Skontaktuj się z nami

Zainwestuj i zarabiaj na produkcji zielonej energii!